xatəm

xatəm
1.
is. <ər.> klas.
1. Üzük. Barmağında xatəm, guşində tənə; Gireh-gireh zülfün tökə gərdənə. M. P. V.. Barmağında xatəm, belində kəmər; Telində güşvarə, düymə tamam zər. Q. Z..
2.
is. <ər.> Sonuncu, axırıncı, ən sonuncu.
◊ Adəmdən xatəmə – dünyanın əmələ gəlməsindən bu günə kimi; heç vaxt, heç zaman. Adəmdən xatəmə görünməmişdi ki, bəy qızı əsnafa verilsin. Ç.. <Molla:> Adəmdən xatəmə görünməyib ki, bir nəfər rəiyyət oğlu bir xanzadənin üzünə ağ olsun. P. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Xat — [IPA|xʌt] is a Tatar rock band based in Naberezhnye Chelny. It started its career in 2001 in Sarman District of Tatarstan.The band has two albums, Yoldız (The Star) (2002) and Tön bezne kötä (Night is waiting for us) (2003) …   Wikipedia

  • XAT — is a three letter abbreviation with multiple meanings, as described below:*XLRI Admission Test, an admission test conducted by XLRI in India *The ICAO Code for AT T Aviation Division, United States …   Wikipedia

  • XAT-1000 — Caractéristiques techniques rame automotrice thermique Série XAT 1000 Entreprise ferroviaire PO Midi/SNCF Constructeur Somua Alsthom Numérotation XAT 1001 à 1002 …   Wikipédia en Français

  • Xat 1000 — Caractéristiques techniques rame automotrice thermique Série XAT 1000 Entreprise ferroviaire PO Midi/SNCF Constructeur Somua Alsthom Numérotation XAT 1001 à 1002 …   Wikipédia en Français

  • XAT 1000 — (PO Midi / SNCF) Identification Exploitant(s) : PO Midi puis SNCF Désignation : XAT …   Wikipédia en Français

  • xat — /khaht/, n. a carved totem pole of various North American Indian peoples. [ < Haida ha·d carved memorial column] * * * …   Universalium

  • XAT — Xtreme Automotive Technologies (Business » Firms) Xtreme Automotive Technologies (Governmental » Transportation) …   Abbreviations dictionary

  • xat — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Katawixi …   Names of Languages ISO 639-3

  • XAT — abbr. Experimental Advanced Trainer …   Dictionary of abbreviations

  • xatəm — ə. 1) möhür, damğa; 2) üzük; 3) sonuncu, axırıncı; 4) son, axır; 5) müstəsna …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”